• Etusivu
  • Uutiset
  • Täydennyskertoimen arvoksi on vahvistettu 0,92 prosenttia 1.7.2019 alkaen

Täydennyskertoimen arvoksi on vahvistettu 0,92 prosenttia 1.7.2019 alkaen

03.06.2019, Julkisuus: Julkinen

Sosiaali- ja terveysministeriö on vahvistanut perustekoron arvoksi 5,00 prosenttia, vakuutusmaksukoron arvoksi 2,00 prosenttia ja täydennyskertoimen arvoksi 0,92 prosenttia 1.7.2019 alkaen.

 

Perustekorkoa käytetään kustannustenjaossa käytettävän tasauskertoimen qa laskennassa. Perustekoron taso tarkistetaan pääsääntöisesti puolivuosittain. YEL:n perustekorkona käytetään TyEL:n mukaisen perusvakuutuksen erityisperusteiden mukaista perustekorkoa 1.1.v.

TyEL-ja YEL-vakuutusmaksujen korkoutuksessa käytetään perustekoron sijasta vakuutusmaksukorkoa. Se vastaa 12 kuukauden markkinakorkoja. Korko on kuitenkin vähintään 2 prosenttia. Vakuutusmaksukorko tarkistetaan puolivuosittain. YEL-vakuutusmaksujen laskennassa vakuutusmaksukoron määrää on sama koko vuoden.

TyEL-eläkelaitokset ja Merimieseläkekassa vahvistavat vanhuuseläkerahastojaan vuosittain täydennyskertoimen avulla laskettavaa määrää vastaavalla vanhuus- ja työkyvyttömyyseläkerahastojen tuotolla. Täydennys kohdistetaan 55 vuotta täyttäneiden henkilöiden vanhuuseläkerahastoihin. Täydennyskertoimen arvo voi muuttua neljä kertaa vuodessa.

Katso lisää:

Perustekoron aikasarja Työeläkelakipalvelussa
Vakuutusmaksukoron aikasarja Työeläkelakipalvelussa
Täydennyskertoimen aikasarja Työeläkelakipalvelussa
Rahastoonsiirtovelvoitteesta tarkemmin etk.fissä
Laskentamuistiot Säädöspalvelussa

Jaa