Suomi edistää avoimuutta EU-puheenjohtajakaudellaan 27.06.2019, Julkisuus: Julkinen

Suomen EU-puheenjohtajakausi alkaa heinäkuun alussa ja kestää tämän vuoden loppuun saakka. Myös sosiaaliturvan hallinnonalalla ja työeläketurvan toimeenpanossa Eläketurvakeskuksessa on tehty monia valmisteluja puheenjohtajakauteen liittyen.

Suomen EU-puheenjohtajakausi alkaa heinäkuun alussa ja kestää tämän vuoden loppuun saakka. Myös sosiaaliturvan hallinnonalalla ja työeläketurvan toimeenpanossa Eläketurvakeskuksessa on tehty monia valmisteluja puheenjohtajakauteen liittyen.

Suomi painottaa puheenjohtajakaudellaan EU:n yhteisten arvojen ja oikeusvaltioperiaatteen vahvistamista sekä EU:n sosiaalisen ulottuvuuden vahvistamista ja panostuksia osaamiseen. Nämä painopisteet näkyvät avoimuuden ja läpinäkyvyyden edistämisenä etenkin yhteistyössä ja tiedonkulussa. Puheenjohtajakauden ohjelma julkistettiin 26. kesäkuuta. 

Sosiaaliturvan yhteensovittamista koordinoiva EU:n komission hallintotoimikunta ja EU:n laajuista sähköistä tietojenvaihtoa (EESSI) edistävä tekninen toimikunta saavat vuoden 2019 loppuun asti suomalaiset puheenjohtajat. Hallintotoimikunnan puheenjohtajana toimii vakuutusosastolta johtaja Essi Rentola sosiaali- ja terveysministeriöstä ja teknisen toimikunnan puheenjohtajana yksikön päällikkö Sari Alanko Eläketurvakeskuksesta.  Sairaanhoidon kustannuksia käsittelevän tilintarkastuslautakunnan puheenjohtajana toimii etuuspäällikkö Marika Lahtivirta Kelasta.

 

Sekä Suomen että muiden jäsenmaiden sähköisen tietojenvaihdon EESSI-käyttöönotot painottuvat Suomen puheenjohtajakaudelle ja käytännössä esiin voi nousta nopeasti ratkaistavia ennakoimattomia tilanteita.  

 

Sari Alanko näkee Suomen puheenjohtajakauden mahdollisuutena edistää EU:n avoimuuteen pohjaavaa päätöksentekoa. - Jäsenmaat ovat esittäneet toiveita EESSI-järjestelmän hallintomallin ja tietojenvaihdon kehittämiseksi. Näiden käsittelyä on myös tarpeen edistää puheenjohtajakaudellamme, sanoo Sari Alanko Eläketurvakeskuksesta.  

 

Syyskuussa sosiaaliturvan toimeenpanoon liittyen on tulossa Suomeen alan yhteistyöverkoston MoveS-seminaari. Viikko sen jälkeen syyskuussa järjestetään puheenjohtajakauden oheistapahtumana kv-tutkimuskonferenssi. Näissä molemmissa Helsingissä pidettävissä tapahtumissa Eläketurvakeskus on järjestelyvastuussa.  

 

Lue lisää:  

 

 

 

Kaikki uutiset