Vuoden 2019 toisen neljänneksen vuositasoinen osaketuottokerroin on 6,36 prosenttia 12.08.2019, Julkisuus: Julkinen

TyEL-eläkelaitoksilla ja Merimieseläkekassalla on siirtovelvoite osaketuottosidonnaiseen lisävakuutusvastuuseen. Vuosittainen siirto on suuruudeltaan osaketuottokertoimen viidennestä  vastaavan vanhuus-, työkyvyttömyys- ja tasausvastuun määrä.
 

Osaketuottosidonnainen lisävakuutusvastuu puskuroi osaketuottojen vaihteluja. Tämä vastuu on suurimmillaan yksi prosentti vastuuvelasta ja pienimmillään -20 prosenttia vastuuvelasta. Tätä vastuuvelan osaa joko kasvatetaan tai pienennetään eläkelaitosten toteutuneiden osaketuottojen perusteella.

Osaketuottokerroin määräytyy TyEL-eläkelaitosten ja Merimieseläkekassan noteerattujen osakesijoitusten painotettuna keskimääräisenä vuosituottona, josta on vähennetty yksi prosenttiyksikkö.

Vuoden 2019 ensimmäisen neljänneksen vuositasoinen osaketuottokerroin oli 6,36 prosenttia.

Katso lisää:

Osaketuottokertoimen aikasarja Työeläkelakipalvelussa
Rahastoonsiirtovelvoitteesta tarkemmin etk.fissä
Laskentamuistiot Säädöspalvelussa

Kaikki uutiset