Täydennyskerroin on vahvistettu 11.09.2019, Julkisuus: Julkinen

Sosiaali- ja terveysministeriö on vahvistanut täydennyskertoimen arvoksi 1,00 prosenttia 1.10.2019 alkaen.

 

TyEL-eläkelaitokset ja Merimieseläkekassa vahvistavat vanhuuseläkerahastojaan vuosittain täydennyskertoimen avulla laskettavaa määrää vastaavalla vanhuus- ja työkyvyttömyyseläkerahastojen tuotolla. Täydennys kohdistetaan 55 vuotta täyttäneiden henkilöiden vanhuuseläkerahastoihin. Täydennyskertoimen arvo voi muuttua neljä kertaa vuodessa.

Katso lisää:

Täydennyskertoimen aikasarja Työeläkelakipalvelussa
Rahastoonsiirtovelvoitteesta tarkemmin etk.fissä
Laskentamuistiot Säädöspalvelussa

Kaikki uutiset