• Etusivu
  • Uutiset
  • Hallituksen esitys pienten eläkkeiden korottamisesta on annettu

Hallituksen esitys pienten eläkkeiden korottamisesta on annettu

14.10.2019, Julkisuus: Julkinen

Hallituksen esitys pienten eläkkeiden korottamisesta on annettu eduskunnalle. Esityksen tavoitteena on eläkkeensaajien toimeentulon turvaaminen, köyhyyden ja osattomuuden vähentäminen sekä tasaisemmasta tulonjaosta huolehtiminen.
Korotettuja eläkkeitä maksettaisiin ensimmäisen kerran tammikuussa 2020.

Esityksen pääasiallinen sisältö

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kansaneläkelakia, takuueläkkeestä annettua lakia, Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annettua lakia, eläkkeensaajan asumistuesta annettua lakia, maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annettua lakia ja maatalousyrittäjien luopumistuesta annettua lakia.

Pieniä verorahoitteisia eläkkeitä korotettaisiin siten, että kansaneläkkeen täyttä määrää korotettaisiin noin 34 eurolla kuukaudessa ja takuueläkkeen täyttä määrää 50 eurolla kuukaudessa.

Eläkkeensaajan asumistuen lisäomavastuurajaa ja lisäomavastuun kerrointa ehdotetaan muutettavaksi siten, että esityksen mukainen eläketulon muutos ei juurikaan vaikuttaisi eläkkeensaajan asumistukeen ja siten vähentäisi eläkkeensaajan käytettävissä olevien tulojen nousua. Lisäksi ehdotetaan maatalousyrittäjän luopumistukien täydennysosien muuttamista kansaneläkkeen määrään ehdotettavaa muutosta vastaavasti.

Voimaantulo

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020.

Jaa