Työttömyystodistus ETK 2110 on uusittu

11.11.2019, Julkisuus: Julkinen

Työttömän vanhuuseläkehakemuksen liitteeksi tarvittava työttömyystodistus on uusittu. Todistuslomake löytyy Etk.fi -verkkopalvelusta.

Eläketurvakeskuksen lomake ETK 2110 Todistus työttömyyspäivärahan lisäpäivistä vanhuuseläkkeen hakemista varten on uusittu. Lomakkeen lakiviittaukset on ajantasaistettu ja todistuksen antajan tietoja koskeva kohta on uudistettu.

Eläkkeenhakijan on toimitettava todistus työeläkelaitokseen tai Kelaan vanhuuseläkehakemuksen liitteeksi, kun hän hakee vähentämätöntä vanhuuseläkettä saatuaan työttömyyspäivärahan lisäpäiviä. Todistuksen täyttää Kela tai työttömyyskassa.

Todistus löytyy Etk.fi -verkkopalvelusta kohdasta ePalvelut -lomakkeet.

Jaa