Elinaikakerroin vahvistettu vuodelle 2020

14.11.2019, Julkisuus: Julkinen

Sosiaali- ja terveysministeriö on vahvistanut elinaikakertoimen vuodelle 2020. Elinaikakertoimen arvo on 0,95404 ja sitä sovelletaan vuonna 1958 syntyneen ikäluokan vanhuuseläkkeisiin.

Elinaikakerroin määrätään sille vuodelle, jona kukin ikäluokka täyttää 62 vuotta. Nyt vahvistettu elinaikakerroin koskee vuonna 1958 syntyneen ikäluokan työeläkelakien mukaisia vanhuuseläkkeitä. Elinaikakerroin pienentää kuukausieläkettä 4,6 prosenttia.

Vuoden 2020 elinaikakerroin pienentää myös ensi vuonna myönnettäviä työeläkelakien mukaisia työkyvyttömyyseläkkeitä. Elinaikakerrointa sovelletaan työkyvyttömyyden alkuun mennessä karttuneeseen eläkkeen osaan.

Vahvistettua elinaikakerrointa vastaava tavoite-eläkeikä vuonna 1958 syntyneille on 65 vuotta 1 kuukausi. Tavoite-eläkeikä on se ikä, jossa ikäluokan alimmasta vanhuuseläkeiästä laskettu lykkäyskorotus on vähintään yhtä suuri kuin elinaikakertoimen vanhuuseläkettä pienentävä vaikutus. Vuonna 1958 syntyneen ikäluokan alin vanhuuseläkeikä on 64 vuotta, joten eläkkeen ottamista tulisi lykätä 13 kuukautta.

Työeläkelakipalvelun ohjeisiin päivitetään vahvistettu elinaikakerroin ja tavoite-eläkeikä sekä elinaikakerroin- ja eläkeikäennusteet marraskuun lopussa, jolloin ne päivitetään myös laskentajärjestelmiin.

Katso lisää:

STM:n tiedote
Elinaikakerroin etk.fi:ssä
Elinaikakerroin Työeläkelakipalvelussa

Jaa