• Etusivu
  • Uutiset
  • Työttömyysturvan alarajan pyöristys muuttuu, jotta YEL-työtulo ei jäisi sen alle

Työttömyysturvan alarajan pyöristys muuttuu, jotta YEL-työtulo ei jäisi sen alle

28.11.2019, Julkisuus: Julkinen

Yrittäjän työttömyysturvan vähimmäistyötulon palkkakerrointarkistus tehdään 1.1.2020 alkaen vuositasoiseen rajamäärään ja pyöristys tehdään alaspäin lähimpään euroon. Tällä estetään se, että työttömyysturvan alarajalle vahvistettu YEL- tai MYEL-työtulo ei jäisi vuodenvaihteen palkkakerrointarkistusten vuoksi alle työttömyysturvan alarajan.

YEL- ja MYEL-työtulon tarkistaminen tehdään sentin tarkkuudella, eikä työtuloa pyöristetä täysiin euroihin. Koska työttömyysturvalaissa alaraja on vuosina 2016 - 2019 pyöristetty lähimpään euroon, on tämä johtanut siihen, että yrittäjän työttömyysturvan alaraja ja tällä alarajalle vahvistettu YEL- tai MYEL-työtulo ovat eriytyneet. Yrittäjän työssäoloehdon vuosittainen rajamäärä saadaan kertomalla kuukausittainen rajamäärä kahdellatoista. Tämä tarkoittaa, että kuukausittaiseen rajamäärään tehty pyöristys on kertautunut, kun se on muutettu vuositasoon.

Yrittäjälle, jolle on vahvistettu YEL- tai MYEL-työtulo työttömyysturvalaissa säädetylle alarajalle, eriytyminen on tarkoittanut yrittäjän työttömyysturvan ansiopäivärahaoikeuden lakkaamista, ellei YEL- tai MYEL-työtuloa ole nostettu. Näin on voinut käydä vuosina 2016, 2017 ja 2019, kun työttömyysturvan alarajan tarkistus pyöristyi ylöspäin. Yrittäjien työttömyyskassat eivät ole kuitenkaan hylänneet ainakaan vuosina 2016 ja 2017 hakemuksia, joissa yrittäjä olisi jäänyt alle yrittäjän työansion pyöristämissäännön vuoksi. Tämä johtuu siitä, että työttömyyskassat ja eläkelaitokset ovat kampanjoineet ja antaneet kohdennettua tietoa YEL- tai MYEL-työtulonsa työttömyysturvan alarajalle vahvistaneille yrittäjille.

Työttömyysturvan lainmuutoksen jälkeen vastaavaa ongelmaa ei enää synny 1.1.2020 jälkeen.

Vuonna 2020 yrittäjän työttömyysturvan vähimmäistyötulo on 13 076 euroa vuodessa.

Jaa