• Etusivu
  • Uutiset
  • Omaishoito, perhehoito ja luottamustoimi eivät estä enää vanhuuseläkkeen myöntämistä

Omaishoito, perhehoito ja luottamustoimi eivät estä enää vanhuuseläkkeen myöntämistä

11.02.2020, Julkisuus: Julkinen

Jatkuva omaishoito, perhehoito, luottamustoimi tai muu toimeksiantosuhde ainoana jatkuvana julkisena palvelussuhteensa on aiemmin saattanut estää julkisen alan vanhuuseläkkeen myöntämisen. Tähän on tullut muutos 1.1.2020 alkaen.

JuEL:n 13 §:n 2 momenttia muutettiin 1.1.2020 alkaen siten, että lain piiriin kuuluvat muut kuin virka- tai työsuhteet eivät enää estä julkisten alojen eläkkeen myöntämistä, kun henkilö on täyttänyt eläkeiän.

Muutos koskee seuraavia JuEL:n mukaisia palveluksia:

  • perhehoitaja, joka on tehnyt Kevan jäsenyhteisön kanssa perhehoitolain (263/2015) 3 §:ssä tarkoitetun toimeksiantosopimuksen (perhehoitaja)
  • omaishoidon tuesta annetun lain (937/2005) 2 §:n mukainen omaishoitaja
  • julkisen työnantajan luottamushenkilö
  • sellainen luonnollinen henkilö, joka toimimatta yrittäjänä, on tehnyt julkisen työnantajan kanssa toimeksianto- tai konsulttisopimuksen tai sopinut vastaavasta muusta järjestelystä eikä tätä toimintaa harjoiteta yhtiön tai muun yhteisön nimissä.

Edellä mainittuja palveluksia ei tarvitse päättää haettaessa julkisen alan eläkettä silloin, kun muuta jatkuvaa julkisen alan palvelussuhdetta ei ole. Julkisen alan päättyneiden palvelusten lisäksi eläkkeen alkaessa jatkuvasta omais- tai perhehoitajan toimesta, luottamustoimesta tai toimeksiantosopimuksen perusteella tehdystä työstä myönnetään eläkkeen alkamiseen mennessä maksetuista palkkioista karttunut eläke. Vanhuuseläkkeen alkamisen jälkeiseltä ajalta perhe- tai omaishoitosuhteesta, luottamustoimesta tai toimeksiantosuhteesta karttunut eläke myönnetään hakemuksesta vakuuttamisvelvollisuuden yläikärajan täyttämistä seuraavan kalenterikuukauden alusta.

Jos henkilöllä on eläkkeen alkaessa rinnakkainen JuEL:n mukainen virka- tai työsuhde, tämän virka- tai työsuhteen tulee päättyä, jotta eläke voidaan myöntää. Tämä ei ole muuttunut. Jatkuvan omais- tai perhehoitajatoimen, luottamustoimen tai toimeksiantosuhteen rinnalla jatkuva yksityinen palvelussuhde ei estä julkisen alan eläkkeen myöntämistä.

Muutos on tuntuva parannus esimerkiksi henkilöille, joilla on jatkuva omaishoitajan palvelussuhde ainoana julkisen alan palveluksena ja työhistoriassa on päättyneitä julkisen alan vapaakirjoja. Jatkuva omaishoitajan palvelus esti aikaisemmin eläkkeen hakemisen ja aiheutti käytännössä turhaa vaivaa eläkettä hakiessa, kun palvelus piti päättää ja aloittaa uudelleen eläkkeen aikaisena työnä.

Muutos tuli voimaan 1.1.2020 alkavissa eläkkeissä, ja se koskee ensikertaisia vanhuuseläkkeitä. Muutos koskee myös ensikertaisia vanhuuseläkkeitä osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen jälkeen.
 

Jaa