• Etusivu
  • Uutiset
  • Ulosottokaaren väliaikaiset muutokset voimaan 1.5.2020

Ulosottokaaren väliaikaiset muutokset voimaan 1.5.2020

06.05.2020, Julkisuus: Julkinen

Ulosottokaaren väliaikaisesti voimassa olevat muutokset on vahvistettu. Muutokset ovat voimassa ajalla 1.5. - 31.10.2020.
 

Väliaikaisesti voimassa olevilla säännöksillä otetaan ulosottomenettelyssä paremmin huomioon koronaepidemista aiheutuvat poikkeusolot sekä näistä aiheutuvat taloudelliset vaikeudet.

Keskeisiä ehdotuksia

Ulosoton joutuisuusvaatimusta muutettiin niin, että muissa säännöksissä myönnettävät keventämiset ja rajoittamiset sekä mahdolliset täytäntöönpanon lykkäämiset otetaan joutuisuussäännöksessä huomioon.

Ulosmittaukseen liittyvän maksuajan myöntämistä koskevaa säännöstä muutettiin niin, että maksuaikaa voidaan myöntää 3 kuukauden sijasta enintään 6 kuukautta. Ulottokaaren vaatimus erityisestä syystä maksuajan myöntämiselle muutettiin siten, että todennnäköisesti suoritettava maksu on riittävä peruste.

Ulosottokaaren mukaan palkasta voidaan heikentyneen maksukyvyn perusteella ulosmitata säännönmukaista pienempi määrä. Lakiin lisättiin väliaikaisesti erääksi heikentynyttä maksukykyä määrittäväksi perusteeksi koronavirusepidemiasta tai siitä johtuvista poikkeusoloista aiheutuva väliaikainen maksuvaikeus. Helpotus annetaan viran puolesta eikä soveltaminen edellytä velallisen pyyntöä.

Kun palkan ulosmittaus on jatkunut lähes yhtäjaksoisesti vuoden, ulosmittaus on voimassa olevan lain mukaan keskeytettävä määräajaksi (vapaakuukaudet). Lakiin lisättiin yhdeksi vapaakuukausien saamisen perusteeksi koronavirusepidemiasta tai siitä johtuvista poikkeusoloista aiheutunut väliaikainen maksuvaikeus.

Lisäksi eduskunnan valiokunta käsittelyssä uudeksi säännökseksi lisättiin vielä kohta, jonka mukaan velalliselle voidaan antaa vapaakuukausia myös, jos hänelle on aiheutunut covid-19 -epidemiasta tai siitä johtuvista poikkeusoloista väliaikainen maksuvaikeus, vaikka ulosmittaus ei ole jatkunut yhtäjaksoisesti tai lähes yhtäjaksoisesti yhtä vuotta.

Myös häätöön liittyvässä menettelyssä joutuisuusvaatimusta lievennettiin. Muuttopäivää voidaan lykätä 2 kuukauden sijaan 4 kuukautta.

Voimassaoloaika

Laki on voimassa välillä 1.5.- 31.10.2020.

Jaa