• Etusivu
  • Uutiset
  • Täydennyskerroin ja perustekorko on vahvistettu 1.7.2020 alkaen

Täydennyskerroin ja perustekorko on vahvistettu 1.7.2020 alkaen

12.06.2020, Julkisuus: Julkinen

Sosiaali- ja terveysministeriö on vahvistanut perustekoron arvoksi 3,75 prosenttia ja täydennyskertoimen arvoksi 0,00 prosenttia 1.7.2020 alkaen. Täydennyskertoimen vertailuarvo on 0,02 prosenttia.

Täydennyskertoimen vertailuarvo laskettiin TyEL-eläkelaitosten ja Merimieseläkekassan 31.3.2020 vakavaraisuustilanteen perusteella ja sen laskentamuistio on Säädöspalvelussa. Sosiaali- ja terveysministeriö vahvisti 3.6.2020 täydennyskertoimen arvoksi vertailuarvon sijaan arvon 0,00 prosenttia.

TyEL-eläkelaitokset ja Merimieseläkekassa vahvistavat vanhuuseläkerahastojaan vuosittain täydennyskertoimen avulla laskettavaa määrää vastaavalla vanhuus- ja työkyvyttömyyseläkerahastojen tuotolla. Täydennys kohdistetaan 55 vuotta täyttäneiden henkilöiden vanhuuseläkerahastoihin. Täydennyskertoimen arvo voi muuttua neljä kertaa vuodessa.

Perustekorkoa käytetään kustannustenjaossa käytettävän tasauskertoimen qa laskennassa. Perustekoron taso tarkistetaan pääsääntöisesti puolivuosittain. YEL:n perustekorkona käytetään TyEL:n mukaisen perusvakuutuksen erityisperusteiden mukaista perustekorkoa 1.1.v.

TyEL-ja YEL-vakuutusmaksujen korkoutuksessa käytetään perustekoron sijasta vakuutusmaksukorkoa. Se vastaa 12 kuukauden markkinakorkoja. Korko on kuitenkin vähintään 2 prosenttia. Vakuutusmaksukorolle ei vahvistettu uutta arvoa 1.7.2020 alkaen, vaan sen arvona säilyy vuoden alusta vahvistettu 2,00 prosenttia.

Jaa