• Etusivu
  • Uutiset
  • Työttömyysturvalain väliaikaiset muutokset vaikuttavat vähentämättömän vanhuuseläkkeen myöntämiseen

Työttömyysturvalain väliaikaiset muutokset vaikuttavat vähentämättömän vanhuuseläkkeen myöntämiseen

12.08.2020, Julkisuus: Julkinen

Työttömyyspäiväraha ei kerrytä työttömyyspäivärahan enimmäisaikaa loppuvuoden aikana. Näin ollen henkilöille ei synny oikeutta työttömyyspäivärahan lisäpäiviin eikä siten myöskään oikeutta vähentämättömään vanhuuseläkkeeseen.

Työttömyysturvalain (1290/2002) 6 luvun 7 §:n 4 momenttia on muutettu niin, että 1.7.2020-31.12.2020 maksettu työttömyyspäiväraha ei kerrytä työttömyyspäivärahan enimmäisaikaa missään tilanteessa. Työttömyyspäivärahan enimmäisaika ei ole kulunut myöskään henkilöillä, jotka ovat olleet lomautettuna 16.3.2020-30.6.2020 (lomautus alkanut 16.3.2020 tai sen jälkeen). Koska työttömyyspäivärahan enimmäisaika ei täyty, henkilöille ei synny myöskään oikeutta työttömyyspäivärahan lisäpäiviin tänä aikana. Tämä vaikuttaa myös ennen vuotta 1958 syntyneiden henkilöiden oikeuteen saada vanhuuseläke vähentämättömänä ennen ikäluokan alinta vanhuuseläkeikää. Koska vanhuuseläkkeen myöntäminen vähentämättömänä edellyttää sitä, että henkilölle on maksettu työttömyyspäivärahaa lisäpäiviltä eläkkeen alkamista edeltävän kuukauden aikana, henkilöille ei synny oikeutta vähentämättömään vanhuuseläkkeeseen tänä aikana.

Jaa