• Etusivu
  • Uutiset
  • Sähköisten potilastietojen saamista työeläkealan käyttöön selvitetään

Sähköisten potilastietojen saamista työeläkealan käyttöön selvitetään

20.11.2020, Julkisuus: Julkinen

Hallitus on antanut 6.11.2020 esityksen laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (asiakastietolaki) sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Esitys mahdollistaa terveydenhuollon asiakirjojen välittämisen työeläkelaitokselle, vaikka asiakirja on laadittu muuta tarkoitusta varten.

Vain välttämätön asiakastieto voidaan luovuttaa ja edellyttää aina luovuttavan rekisterinpitäjän harkintaa. Asiakirjoja voisi salassapitosäännösten estämättä välittää asiakkaan pyynnön tai vastaanottajan lakiin perustuvan pyynnön tai tiedon luovuttajan lakiin perustuvan tiedonantovelvollisuuden perusteella.

Lait ehdotetaan tulemaan voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2021. Niillä kumottaisiin voimassa oleva laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä. Eläketurvakeskus on aloittanut keskustelut Kelan ja THL:n kanssa mahdollisuudesta saada potilastietoja sähköisesti työeläkealan käyttöön.

Lisätietoja: juha.lanne(at)etk.fi

Jaa