EU:n ja Britannian välinen uusi suhde hyväksytty

31.12.2020, Julkisuus: Julkinen

Euroopan komissio sekä Britannia saivat tulevaa suhdetta koskevat neuvottelut päätökseen 24.12.2020. EU-maat ja Britannia hyväksyivät komission ehdotuksen siitä, että sopimusta voidaan alkaa soveltamaan väliaikaisesti jo 1.1.2021 lähtien. Näin vältetään sopimukseton tila EU:n ja Britannian välillä, kun erosopimuksen mukainen siirtymäkausi päättyy 31. joulukuuta.

Sopimuksen väliaikainen soveltaminen jatkuu enintään helmikuun loppuun 2021 saakka. Tarkoituksena on, että siihen mennessä Euroopan parlamentti ehtii antaa sopimukselle hyväksyntänsä, minkä jälkeen EU:n neuvoston tulee vielä hyväksyä se. Tämän jälkeen sopimukset voivat tulla lopullisesti voimaan.

Sopimus allekirjoitettiin 30.12.2020 ja sen soveltaminen alkaa 1.1.2021.

 

Uutta suhdetta koskeva sopimus sisältää kattavat säännökset sosiaaliturvan koordinoinnista EU-maiden ja Britannian välillä.

Sopimuksen sovellettavaa sosiaaliturvalainsäädäntöä koskevat määräykset vastaavat pitkälti EU:n sosiaaliturva-asetusten säännöksiä. Pääperiaatteena on henkilön kuuluminen kerrallaan vain yhden valtion sosiaaliturvaan. Pääsääntönä on työskentelymaassa vakuuttaminen ja tästä on vastaavia poikkeuksia kuin EU:n sosiaaliturva-asetuksissa (mm. työntekijöiden ja yrittäjien lähettäminen ja työskentely kahdessa tai useammassa valtiossa). Lähetettyjä työntekijöitä ja yrittäjiä koskevan säännöksen soveltaminen edellyttää, että jäsenvaltio ilmoittaa haluavansa soveltaa tätä poikkeusta työskentelyvaltiossa vakuuttamisen pääsäännöstä.

Eläkkeitä koskevat sopimusmääräykset vastaavat EU:n sosiaaliturva-asetuksen mukaisia säännöksiä eläkkeiden maksamisesta, hakemisesta ja eläkkeiden määräytymisestä.

Eläketurvakeskus tulee julkaisemaan soveltamisohjeita uutta suhdetta koskevien sosiaaliturvamääräysten osalta alkuvuonna.

Komissio on julkaissut englanninkielisen luonnoksen sopimuksesta.

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/brexit_files/info_site/tca-20-12-28.pdf

Sosiaaliturvan koordinointi EU-maiden ja Britannian välillä määräytyy lähtökohtaisesti uutta suhdetta koskevan sopimuksen perusteella 1.1.2021 lähtien.

Myös erosopimus on voimassa ja sillä turvataan niiden henkilöiden oikeuksia, jotka ovat rajat ylittävässä tilanteessa EU-maan ja Britannian välillä siirtymäajan päättyessä 31.12.2020.

Ajankohtaista tietoa asian käsittelystä eduskunnan sivuilla:

https://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/suuri-valiokunta-kasitteli-eun-ja-ukn-uutta-suhdetta-koskevien-sopimusten-valiaikaista-soveltamista.aspx


Jaa