• Etusivu
  • Uutiset
  • Muutoksia työeläkkeiden kustannustenjako- ja laskuperusteisiin vuodelle 2021

Muutoksia työeläkkeiden kustannustenjako- ja laskuperusteisiin vuodelle 2021

26.01.2021, Julkisuus: Julkinen

Työeläkkeiden kustannustenjaon perusteissa lopullisten selvittelyjen aikataulua on aikaistettu. Uutta aikataulua sovelletaan ensimmäistä kertaa vuonna 2022 laskettaessa vuoden 2021 lopullista kustannustenjakoa. Laskuperusteisiin on tehty tarvittavat muutokset vuoden 2021 vakuutusmaksun sekä vastuuvelan ja eläkevastuun laskentaa varten. Sosiaali- ja terveysministeriö on vahvistanut perustemuutokset syksyllä.

Kustannustenjaon lopullisten selvittelyjen aikataulua aikaistetaan siten, että Eläketurvakeskus tekee tarvittavat esitykset ja päätökset vuoden 2021 kustannustenjaosta vuonna 2022 toukokuun loppuun mennessä. Tällöin rahaliikenne hoidetaan heinäkuun alussa nykyisen joulukuun sijaan. Aikataulun aikaistus on mahdollista tulorekisterin myötä sekä Eläketurvakeskuksen ja eläkelaitosten välisen tietojen välityksen automatisoinnin myötä. Aikataulumuutos aikaistaa lopullisten tietojen saantia ja vähentää tarkistuserille laskettavan korkoutuksen merkitystä.

Kustannustenjakoperusteisiin on tehty myös mm. tarvittavat muutokset Suomen Pankin henkilökunnan eläketurvan ja sen toimeenpanon siirrettyä Kevan hoidettavaksi 1.1.2021 alkaen. Suomen Pankin eläketurva on mukana palkattomien aikojen perusteella karttuneiden eläkkeen osien kustannustenjaossa, TR-osuuden hyvityksen jaossa ja ETK:n kustannusosuuksien selvittelyssä. Jatkossa Kevan päätöksillä eritellään myös Suomen Pankin rahoitusvastuulla olevat osuudet.

TyEL-vakuutusmaksu

TyEL-vakuutusmaksu on keskimäärin 24,4 prosenttia palkasta vuonna 2021. Vuoden 2020 väliaikaisen alennuksen jälkeen maksun kokonaistaso palautuu samalle koronakriisiä edeltävälle tasolle. Työeläkeyhtiöt jakavat asiakashyvityksiä edellisenä vuonna tehdyn hyvityssiirron mukaan. Vuonna 2020 hyvityssiirtoa rajoitettiin kolmasosaan maksimimäärästä maksun alennuksen vuoksi. Hyvitykset jäävät siten vuonna 2021 keskimäärin 0,2 prosentin tasolle. Lisäksi työkyvyttömyysosa ja maksun muut osat nousevat edelliseen vuoteen verrattuna, joten tasausosa jää 0,8 prosenttiyksikköä vuoden 2020 alun tasoa alemmaksi.

Työntekijän maksuosuus vuonna 2021 on sama kuin edellisenä vuonna eli 7,15 tai 8,65 prosenttia riippuen työntekijän iästä. Työnantajan maksuosuus nousee vuoden 2020 alun tasolle ollen keskimäärin 16,95 prosenttia palkkasummasta. Kilpailukykysopimuksen vaikutus on näkynyt työntekijän ja työnantajan maksuosuuksissa täysmääräisenä vuodesta 2020 alkaen.

Vakuutusmaksua koskeviin laskuperusteisiin on myös tarkennettu työnantajan maksuluokkaan vaikuttavien tapauksien määrittelyä johtuen potilasvakuutuslain muutoksesta.

Työeläkelaitosten vastuuvelkaa ja eläkevastuuta koskeviin laskuperusteisiin ei ole tullut periaatteellisia muutoksia. Laskuperusteet sisältävät vuosittain vahvistettavia kertoimia, joiden muuttuneet arvot löytyvät perusteista sekä Työeläkelakipalvelun aikasarjoista.

Kustannustenjakoperusteet ja eläkelaitosten laskuperusteet löytyvät Säädöspalvelusta. Sieltä löytyvät lisäksi tarkemmat perustelut perusteiden muutoksille sekä laskuperuste- ja kustannustenjakokertoimien laskentamuistiot.

 

Jaa