Telan kuntoutussuositukset vuodelle 2021

02.02.2021, Julkisuus: Julkinen

Työeläkevakuuttajat Tela on julkaissut työeläkekuntoutusta koskevat suosituksensa vuodelle 2021.

Työeläkevakuuttajat Tela on julkaissut suosituksensa työeläkekuntoutuksena korvattavista toimenpiteistä ja työeläkekuntoutukseen osallistumisesta aiheutuvien kustannusten korvaamisesta.

Uusittuja suosituksia sovelletaan 1.1.2021 alkaen. Kustannusten korvaamisesta ja työeläkekuntoutuksen toimenpiteistä kuntoutuja voi olla tarvittaessa yhteydessä kuntoutusta tukevaan työeläkelaitokseen. Erittäin tärkeää yhteydenpito on silloin, jos kuntoutussuunnitelman toteuttaminen ei etene suunnitelman mukaan.

Jaa