• Etusivu
  • Uutiset
  • Hallituksen esitys eduskunnalle Suomen ja Japanin välisen sosiaaliturvasopimuksen hyväksymisestä

Hallituksen esitys eduskunnalle Suomen ja Japanin välisen sosiaaliturvasopimuksen hyväksymisestä

22.02.2021, Julkisuus: Julkinen

Hallitus esittää, että eduskunta hyväksyisi Japanin kanssa tehdyn sosiaaliturvasopimuksen. Hallituksen esitys on annettu 18.2.2021. Esitykseen sisältyy voimaansaattamislakiehdotus.
 

Sopimuksessa määrätään Suomen työeläkkeiden ja Japanin osalta kansaneläkejärjestelmän ja työntekijöiden eläkejärjestelmän mukaisten eläkkeiden maksamisesta toisessa sopimusvaltiossa asuville henkilöille.

Sopimus sisältää määräykset eläke- ja työttömyysvakuutukseen sovellettavasta lainsäädännöstä. Sopimuksen perusteella toisen sopimusvaltion alueelle enintään viideksi vuodeksi lähetetyt työntekijät ja yrittäjät jäävät lähettävän maan eläke- ja työttömyysvakuutuksen piiriin työkomennuksen ajaksi, jolloin vakuutusmaksut maksetaan lähtömaahan, eikä työskentelyvaltiossa peritä sen lainsäädännön mukaisia maksuja.

Sopimus tulee voimaan kolmannen kuukauden ensimmäisenä päivänä sen kuukauden jälkeen, jolloin sopimusvaltiot ovat diplomaattisella noottienvaihdolla ilmoittaneet toisilleen, että niiden valtiosäännön mukaiset vaatimukset sopimuksen voimaantulolle on täytetty. Hallituksen esitykseen sisältyy lakiehdotus sosiaaliturvasta Japanin kanssa tehdystä sopimuksesta. Laki on tarkoitettu tulevan voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana samaan aikaan, kun sopimus tulee voimaan.

 

 

 

Jaa