Työeläkkeen laskentaopas 2021 on julkaistu

12.03.2021, Julkisuus: Julkinen

 

Työeläkkeen laskentaopas 2021 on ilmestynyt. Suurimmat muutokset edellisen oppaan (2019) ilmestymisen jälkeen ovat sairausvakuutuslain työtulomuutoksen vaikutukset palkattomien aikojen eläkkeen laskentaan vuoden 2020 alusta ja potilasvakuutuslain mukaisten etuuksien muuttuminen toissijaisiksi etuuksiksi vuoden 2021 alusta alkaen.

Työeläkkeen laskentaoppaassa käydään läpi eri eläkemuodot työeläkkeen laskennan kannalta sekä kaikkiin eläkelajeihin liittyvät yhteiset laskentaperiaatteet: työeläkkeeseen oikeuttavien ansioiden laskenta, työeläkkeen karttuminen, ensisijaisten etuuksien vähentäminen työeläkkeestä ja työeläkkeiden tarkistaminen. Vuoden 2021 oppaassa käsitellään ne työeläkkeen laskentasäännöt, joita sovelletaan eläkkeisiin, jotka alkavat vuonna 2021 tai sen jälkeen.

Vuoden 2021 Työeläkkeen laskentaopas julkaistaan vain sähköisessä muodossa ja julkaisuun pääsee Työeläkelakipalvelusta (Julkaisut/Oppaat) ja Eläketurvakeskuksen nettisivuilta (etk.fi/julkaisut).

Katso lisää:

Työeläkkeen laskentaopas 2021

 

Jaa