• Etusivu
  • Uutiset
  • Perhe-eläkeuudistusta koskeva hallituksen esitys on annettu

Perhe-eläkeuudistusta koskeva hallituksen esitys on annettu

22.04.2021, Julkisuus: Julkinen

Perhe-eläkeuudistusta koskeva hallituksen esitys (HE 66/2021) on annettu eduskunnalle 22.4.2021. Esityksen tavoitteena on ajanmukaistaa lakisääteisten eläkejärjestelmien perhe-eläketurva vastaamaan yhteiskunnan ja perheiden muuttuneita tarpeita. Esityksellä parannetaan lasten ja lapsiperheiden asemaa. Esityksen tarkoituksena on myös osaltaan turvata työeläkejärjestelmän rahoituksellista kestävyyttä.

Työeläkelakien mukainen lapseneläkkeen pääteikä nousisi kahdella vuodella. Lapsella olisi oikeus lapsen eläkkeeseen siihen asti, kun hän täyttää 20 vuotta. Jos leskeneläkkeen saajaa ei ole, lapselle maksettaisiin lesken laskennallinen osuus perhe-eläkkeestä.

Työeläkelakien mukainen leskeneläke olisi jatkossa määräaikainen. Leskellä olisi oikeus leskeneläkkeeseen kymmenen vuoden ajan tai siihen asti, kun nuorin lapsi täyttää 18 vuotta. Muutokset koskisivat vuonna 1975 ja sen jälkeen syntyneitä leskiä, jos edunjättäjä kuolee ehdotetun lain tultua vomaan. Leskeneläkkeen muutokset eivät vaikuta maksussa oleviin eläkkeisiin eivätkä ennen vuotta 1975 syntyneiden leskien eläkkeisiin.

Myös edunjättäjän kanssa yhteistaloudessa vähintään viiden vuoden ajan asuneella avopuolisolla, jolla on edunjättäjän kanssa yhteinen alaikäinen lapsi, olisi oikeus leskeneläkkeeseen. Leskeneläkettä maksettaisiin, kunnes yhteinen lapsi täyttäisi 18 vuotta.

Ehdotetut lait tulisivat voimaan 1.1.2022.

Jaa