Viranomaispalvelun käyttöönotot jatkuvat

06.09.2021, Julkisuus: Julkinen

Eläketurvakeskuksen uusi viranomaispalvelu otettiin käyttöön 22.5.2021 ja se toteutettiin osana isompaa Otava-hanketta. Hankkeessa uudistetaan sekä työeläkejärjestelmän käytössä oleva otepalvelu että eri sidosryhmille tarjottavien otepalvelujen kokonaisuus.

Eläketurvakeskus luovuttaa viranomaispalvelulla ansio- ja eläketietoja noin 40:lle asiakasorganisaatiolle. Asiakaskohtaiset tietotarpeet vaihtelevat ja kullekin asiakkaalle luovutetaan vain ne tiedot, joihin niillä on lakisääteinen oikeus. Uudistuksen yhteydessä kartoitettiin laajasti asiakaskohtaiset tietotarpeet sekä varmistettiin, että tietoluovutukset täyttävät EU:n uuden tietosuoja-asetuksen (GDPR) vaatimukset.  

- Osa asiakkaista on jo ottanut uuden palvelun käyttöönsä ja käyttöönotot ovat sujuneet mallikkaasti. Loputkin asiakkaat ottavat palvelun käyttöönsä vuoden 2021 loppuun mennessä, kertoo Eläketurvakeskuksen kehityspäällikkö Milja Lappalainen.

Jaa