Elinaikakerroin vahvistettu vuodelle 2022

10.11.2021, Julkisuus: Julkinen

Sosiaali- ja terveysministeriö on vahvistanut elinaikakertoimen vuodelle 2022. Elinaikakertoimen arvo on 0,94659 ja sitä sovelletaan vuonna 1960 syntyneen ikäluokan vanhuuseläkkeisiin. Tavoite-eläkeikä vuonna 1960 syntyneille on 65 vuotta 9 kuukautta.

Elinaikakerroin määrätään sille vuodelle, jona kukin ikäluokka täyttää 62 vuotta. Nyt vahvistettu elinaikakerroin koskee vuonna 1960 syntyneen ikäluokan työeläkelakien mukaisia vanhuuseläkkeitä. Elinaikakerroin pienentää kuukausieläkettä 5,3 prosenttia.

Vuoden 2022 elinaikakerroin pienentää myös ensi vuonna myönnettäviä työeläkelakien mukaisia työkyvyttömyyseläkkeitä. Elinaikakerrointa sovelletaan työkyvyttömyyden alkuun mennessä karttuneeseen eläkkeen osaan.

Vahvistettua elinaikakerrointa vastaava tavoite-eläkeikä vuonna 1960 syntyneille on 65 vuotta 9 kuukautta. Tavoite-eläkeikä on se ikä, jossa ikäluokan alimmasta vanhuuseläkeiästä laskettu lykkäyskorotus on vähintään yhtä suuri kuin elinaikakertoimen vanhuuseläkettä pienentävä vaikutus. Vuonna 1960 syntyneen ikäluokan alin vanhuuseläkeikä on 64 vuotta 6 kuukautta, joten eläkkeen ottamista tulisi lykätä 15 kuukautta.

Elinaikakerroin- ja eläkeikäennusteet päivitetään laskentajärjestelmiin ja työeläkelakipalvelun ohjeisiin marraskuun lopussa. Arviolaskentaan ennusteet viedään helmikuussa 2022. Työeläke.fi:n laskureihin päivitykset tehdään vuodenvaihteessa.

Jaa