• Etusivu
  • Uutiset
  • EU-virkamiesten eläkesiirtolain muutos on vahvistettu

EU-virkamiesten eläkesiirtolain muutos on vahvistettu

08.11.2021, Julkisuus: Julkinen

Eduskunta on hyväksynyt EU-virkamiesten eläkesiirtoa koskevan lain muutoksen ja laki on vahvistettu. Eläkesiirtolakia muutetaan koskemaan myös määräaikaisesti EU:n instituutioissa työskenteleviä henkilöitä. Muutos koskee oikeutta siirtää eläkeoikeudet EU:n eläkejärjestelmästä Suomen työeläkejärjestelmään työsuhteen loputtua. Laki tulee voimaan 1.1.2022.


Eläkesiirtolain mukaan Suomesta EU-instituution palvelukseen menevä henkilö voi siirtää Suomessa työeläkelakien mukaisesti karttuneen eläkeoikeuden EU:n eläkejärjestelmään ja vastaavasti eläkeoikeuden Suomen työeläkejärjestelmään työsuhteen loputtua.  Eläkeoikeuden palautus EU:n eläkejärjestelmästä Suomen työeläkejärjestelmään on edellyttänyt nykysäännösten mukaan sitä, että henkilö on aiemmin siirtänyt Suomessa karttuneen eläkeoikeutensa EU:n järjestelmään. Määräaikaisesti EU:n instituutioissa työskentelevillä ei nykyisen lainsäädännön nojalla ole ollut oikeutta siirtää EU:ssa karttunutta eläkeoikeutta Suomen työeläkejärjestelmään.

Nyt vahvistettu lakimuutos laajentaa eläkesiirtolain koskemaan myös määräaikaisesti EU:n palveluksessa olevia työntekijöitä. Muutos mahdollistaa EU:n instituutiossa karttuneen eläkeoikeutta vastaavan pääoma-arvon siirtämisen Suomen työeläkejärjestelmään ilman aiempaa siirtoa Suomen työeläkejärjestelmästä EU:n järjestelmään. Edellytyksenä on, että henkilölle on ennen siirron hakemista syntynyt oikeus kuukausittain maksettavaan työeläkkeeseen Suomesta. Uuden lain mukaan siirto tehdään Kevaan ja siirretty eläkeoikeus rinnastuu valtion eläkkeeseen. Laki tulee voimaan 1.1.2022.

 

Jaa