Vuosi työeläkealan EESSI-liikennettä täyteen

29.11.2021, Julkisuus: Julkinen

Ensimmäisen vuoden aikana on opittu paljon muiden maiden toimintatavoista. Jo ennen EESSI-aikaa vakiintuneista hyvistä suhteista tärkeimpien yhteistyökumppaneiden kanssa on ollut merkittävää hyötyä. Vuosi EESSI-liikennettä on opettanut myös, missä prosesseissa on eniten parannettavaa.

Työeläkealalla EU:n sosiaaliturva-asioiden sähköinen tietoliikenne (EESSI) alkoi ensimmäiseksi Eläketurvakeskuksessa syyskuussa 2020 lähetettyjä työntekijöitä koskevissa asioissa. Joulukuussa 2020 koko työeläkeala liittyi EESSI:in kaikkien työeläkealaa koskevien asioiden eli eläkkeiden, perintäasioiden ja henkilötietoja koskevalla sanomaliikenteellä.

EESSI-liikenne kasvaa kohisten

Euroopassa EESSI-liikenteen aloittivat Itävalta ja Slovenia tammikuussa 2019 lähetettyjä työntekijöitä koskevilla SED:eillä eli sähköisillä rakenteisilla asiakirjoilla. Koko EU:n EESSI-liikenteessä on viimeisten 12 kuukauden aikana lähetetty jo yli 15 miljoonaa SED:iä (noin 1,3 miljoonaa SED:iä joka kuukausi) yli 500 000 EESSI-asiassa. Sanomamäärä kasvaa vielä jatkossa, kun loputkin maat siirtyvät EESSI:iin.

EU-tasolla eniten sanomaliikennettä on lähetettyjä työntekijöitä koskevissa asioissa. Kaikkien muiden sosiaaliturvasektoreiden tietojenvaihto on merkittävästi vähäisempää.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eläketurvakeskus suurin EESSI-toimija Suomessa

Suomen osuus EU:n EESSI-liikenteestä on todella pieni, tällä hetkellä noin 1,4 %. Suomen EESSI-liikenteessä on tämän vuoden kymmenen ensimmäisen kuukauden aikana liikkunut yhteensä 434 098 SED:iä eli reilu 43 000 SED:iä kuukaudessa.

Myös Suomessa lähetettyjen työntekijöiden EESSI-liikenne on ylivoimaisesti suurinta. Työeläkealan EESSI-liikenne on edustaa tällä hetkellä noin 75 % koko maan EESSI-liikenteestä ja suurin yksittäinen EESSI-toimija on Eläketurvakeskus (59,8 % kaikista sanomista). Kelan sairausvakuutusasioiden liikenne kasvaa vielä jonkin verran loppujen käyttöönottojen myötä.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EESSI-käyttöönotot jatkuvat

Lähetettyjä työntekijöitä koskevissa EESSI-asioissa kaikki maat ovat jo EESSI-liikenteessä. Sairausvakuutus- ja eläkeasioissa EESSI-käyttöönotot jatkuvat vielä eri EU-maissa. Suomen kaikki tärkeimmät kumppanimaat ovat kuitenkin eläkkeiden osalta jo EESSI-liikenteessä. Eläkkeissä muiden maiden EESSI-käyttöönotot jatkuvat näillä näkymin loppuvuoteen 2022 asti. Tämä merkitsee rinnakkaisen paperiliikenteen ja sanomaliikenteen hankalan siirtymävaiheen pitkittymistä.

Jaa