Verkkokurssi Suomen työeläkejärjestelmästä

10.05.2022, Julkisuus: Julkinen

Työeläkealalla töitä tekevillä on hyvä olla kokonaiskuva työeläkejärjestelmästä. Jos koet tarvetta tutustua uuteen alaan tai kerrata, niin ilmoittaudu kurssille.

Verkko-opiskelu on joustava tapa varmistaa eläkeosaaminen. Suomen työeläkejärjestelmä lyhyesti -verkkokurssi sisältää lukumateriaaleja, videoita ja tehtäviä.

Kurssilla saat nopeasti ja tehokkaasti kokonaiskuvan Suomen työeläkejärjestelmästä. Kurssin tietosisällössä on yleistietoa muun muassa työeläkevakuuttamisesta, työeläkkeen määräytymisestä ja työeläke-etuuksista.

Tutustu verkkokurssin sisältöön ja ilmoittaudu mukaan ETK:n koulutuskalenterissa.
 

Jaa