• Etusivu
  • Uutiset
  • YEL-työtuloon ehdotetaan täsmennyksiä ja säännöllistä tarkistamista

YEL-työtuloon ehdotetaan täsmennyksiä ja säännöllistä tarkistamista

21.06.2022, Julkisuus: Julkinen

Hallitus antoi 16.6.2022 eduskunnalle esityksen (HE 102/2022 vp) yrittäjän eläkelain muuttamisesta. Esityksen tavoitteena on parantaa yrittäjien eläketurvaa ja tukea toimeenpanoa, jotta yrittäjän työtulo vastaisi nykyistä paremmin yrittäjän työpanoksen arvoa sekä yritystoiminnan alkuvaiheessa että toiminnan jatkuessa.

Yrittäjän työtulon määrittelemisen perusperiaate säilyy entisellään ja työtulon tulee vastata yrittäjän työpanosta. Esityksessä ehdotetaan täsmennettäväksi työtulon määrittämisessä käytettäviä tietoja, jotta työtulon arviointi olisi eri eläkelaitoksissa nykyistä yhdenmukaisempaa. Yhtenä työtulon tekijänä käytettäisiin yrittäjän samalla toimialalla työskentelevien kokoaikaista työtä tekevien mediaanipalkkaa. Tämän lisäksi eläkelaitos ottaisi huomioon muut yrittäjän työpanoksen määrää, yrittäjätoiminnan laajuutta, yrittäjän ammattitaitoa ja yrittäjän työpanoksen arvoa kuvaavat tiedot.

Esityksessä ehdotetaan, että työtulot tarkistettaisiin säännöllisesti kolmen vuoden välein. Säännöllisen tarkistamisen johdosta yrittäjälle vahvistettava työtulo vastaisi nykyistä paremmin lain edellyttämää tasoa myös yritystoiminnan jatkuessa. Nykyisten yrittäjien työtulot tarkistettaisiin kolmen vuoden siirtymäajan kuluessa.

Esityksessä ehdotetaan lisäksi täsmennettäväksi työtulopäätösten perusteluvelvollisuutta. Eläkelaitos kirjaisi työtulon vahvistamisen perusteena käytetyt tiedot päätökseen. Vakuutushakemuksessa kysytyt yritystoimintaa koskevat tiedot kirjattaisiin päätökseen. Eläkelaitoksen olisi kirjattava päätökseensä perustelut myös silloin, kun työtulo vahvistetaan yrittäjän hakemuksen mukaisena.

Eläketurvakeskuksen tehtäviin ehdotetaan lisättäväksi velvollisuus ylläpitää ja kehittää Eläketurvakeskuksen soveltamissuositusten tukena työtulon määrittämisessä tarvittavaa tietopohjaa.

Samassa esityksessä jatketaan työkyvyttömyyseläkkeellä olevien työhön paluun edistämisestä annetun lain voimassaoloaikaa vuoden 2024 loppuun.

Lainmuutosten ehdotetaan tulevaksi voimaan 1.1.2023.

Jaa