Kuntoutuskomitean ehdotuksia lausuntokierroksella

22.06.2022, Julkisuus: Julkinen

Kuntoutuskomitean ehdotuksista työeläkelakien ja Kelan kuntoutuslainsäädännön muutoksista on valmisteltu hallituksen esityksen luonnos. Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt luonnoksesta lausuntoja eri tahoilta 12.8.2022 mennessä.

Työeläkekuntoutuksen edellytyksiä ehdotetaan muutettavaksi työelämään vakiintumisen arvioinnissa. Työeläkelakeihin ehdotetaan myös lisättäväksi säännökset kuntoutusrahan ja kuntoutuskorotuksen keskeyttämisestä. Kelan kuntoutuslakiin ehdotetaan muutoksia mm. odotus- ja väliajan kuntoutusrahaan ja työterveyshuoltolain mukaisen työkokeilun ajalta maksettavan kuntoutusrahaan. Työeläkelakeihin ja Kansaneläkelaitoksen soveltamaan etuuslainsäädäntöön ehdotetaan lisättäväksi säännökset, jotka mahdollistaisivat kuntoutusrahaetuuksien regressiperinnän työeläkelaitoksien ja Kansaneläkelaitoksen välillä.

Lisäksi osasairauspäivärahan saamisen edellytyksiä sekä osasairauspäivärahan enimmäisaikaa ehdotetaan muutettavaksi.

Hallituksen esityksen luonnos löytyy lausuntopalvelusta.

Jaa