Työeläkelakipalvelu käyttöehdot

Yleistä

Työeläkelakipalvelu on Eläketurvakeskuksen omistama oikeudellisen aineiston maksuton ja osittain julkinen internet-palvelu. Työeläkelakipalvelun sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Eläketurvakeskus. Ruotsinkielinen palvelu ei vastaa suomenkielistä palvelua.

Eläketurvakeskuksen Työeläkelakipalvelussa sivut esitetään sellaisina kuin ne ovat. Sivujen näkyminen riippuu vastaanottajan selaimen asetuksista.

Juridinen neuvonta ja tekstien sisällöllinen tulkinta eivät kuulu palvelun piiriin.

Työeläkelakipalvelun käyttäjä hyväksyy käyttöehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä.

Tekniset vaatimukset

Palvelu toimii parhaiten selainohjelmien uudemmilla versioilla.

Työeläkelakipalvelu käyttää Javascriptiä, joten sinun kannattaa sallia Javascriptin käyttö selaimen asetuksista. JavaScript on ohjelmointikieli, jota käytetään aputoimintojen kuten uusien selainikkunoiden avaamiseen, virheilmoitusten hallintaan ja syötettyjen tietojen tarkastamiseen. Yleensä JavaScript on sallittu jo oletusarvoisesti.

Evästekäytännöt

Rekisteröitymistä vaativa sisältö

Osa Työeläkelakipalvelun sisällöstä on vain rekisteröityneen käyttäjän käytettävissä. Palvelun rekisteröitymistä vaativa sisältö on tarkoitettu Eläketurvakeskuksen ja työeläkelaitosten käyttöön.

Rekisteröityminen Työeläkelakipalvelun käyttäjäksi tapahtuu Arek eKVH-hallintamenettelyn mukaisesti.

Käyttäjä on velvollinen huolehtimaan käyttäjätunnuksen ja salasanan huolellisesta säilyttämisestä. Jos huomataan tai on syytä epäillä, että tunnukset ovat joutuneet kolmannelle osapuolelle, käyttäjän on välittömästi vaihdettava omat tunnuksensa.

Työeläkelakipalvelun käyttäjäksi rekisteröitymisestä tai palvelun käytöstä ei peritä erillistä maksua.

Palvelun käyttö ja tekijänoikeudet

Työeläkelakipalvelun sisältämissä tietokannoissa olevia yksittäisiä dokumentteja koskevat normaalit tekijänoikeudelliset rajoitukset tekijänoikeuslain (404/1961) 9 §:ssä mainittuja poikkeuksia lukuun ottamatta. Dokumenteista saa hyvän tavan mukaisesti ottaa lainauksia tarkoituksen edellyttämässä laajuudessa (tekijänoikeuslaki 22 §). Aineistoa lainattaessa on lähde, Työeläkelakipalvelu, mainittava muun tekijänoikeudellisen viittauksen lisäksi (tekijänoikeuslaki 11 § 2 momentti).

Eläketurvakeskuksella on yksinomainen oikeus määrätä Työeläkelakipalvelun sisältämien tietokantojen koko sisällöstä tai sen laadullisesti tai määrällisesti arvioiden olennaisesta osasta valmistamalla niistä kappaleita ja saattamalla ne yleisön saataviin (tekijänoikeuslaki 49 § 1 momentti 2 kohta). Kokonaista tietokantaa tai olennaista osaa siitä ei siten saa esimerkiksi kopioida ja julkaista osana toista palvelua. Myös dokumenttien linkittäminen osaksi jotain toista Internet-sivustoa laajuudeltaan, esittämistavaltaan tai muutoin hyvän tavan vastaisesti on kielletty.

Osa Työeläkelakipalvelun tietokannoista sisältää myös sisällöltään tekijänoikeudellisesti suojattua aineistoa.

Epäselvissä tilanteissa käyttäjä voi ottaa yhteyttä palveluntuottajiin osoitteella Telp_annapalautetta@etk.fi.

Käyttäjän vastuu

Käyttäjä vastaa näiden ehtojen, lainsäädännön, viranomaismääräysten tai hyvän tavan vastaisesta palvelun ja sen sisältämän aineiston käytöstä palveluntuottajille tai kolmannelle osapuolelle aiheutuneesta vahingosta. Tekijänoikeudellisesta korvausvelvollisuudesta säädetään tekijänoikeuslain 7 luvussa ja rikosoikeudellisesta rangaistuvastuusta tekijänoikeuslain 7 luvussa sekä rikoslain (39/1889) 49 luvussa.

Eläketurvakeskuksella on oikeus, mutta ei velvollisuutta, toimituksellisesti muokata tai olla kokonaan tai osittain julkaisematta käyttäjän palvelussa julkaistavaksi lähettämää aineistoa. Eläketurvakeskus ei vastaa käyttäjän julkaistavaksi lähettämän aineiston sisällöstä.

Eläketurvakeskuksen vastuu

Eläketurvakeskus ei vastaa käyttäjälle tai kolmannelle osapuolelle palvelun mahdollisesti sisältämistä virheistä tai puutteellisuuksista tai palvelun sisältämien tietojen käytöstä tai tulkinnasta aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Eläketurvakeskus ei myöskään vastaa palvelun soveltuvuudesta ja sopivuudesta mihinkään tiettyyn tarkoitukseen. Eläketurvakeskus ei vastaa palvelun mahdollisista toimintakatkoksista esimerkiksi huoltotöiden, teknisten vikojen tai muiden vastaavien syiden vuoksi eikä tietoliikenneyhteyksien tai internet-verkon mahdollisista toimintakatkoista.

Palvelu sisältää linkkejä myös muille kuin Eläketurvakeskuksen ylläpitämille verkkosivuille. Eläketurvakeskus ei kontrolloi tällaisia sivuja eikä ole miltään osin vastuussa niiden sisällöstä tai laillisuudesta.

Palvelun toimintojen muuttaminen

Eläketurvakeskuksella on oikeus muuttaa palvelun sisältöä, toimintaa ja näitä käyttöehtoja palvelun kehittämiseksi tai muusta tarpeellisesta syystä. Eläketurvakeskus voi koska tahansa myös lakkauttaa jonkin palvelun tai estää käyttäjän pääsyn sivuille.

Eläketurvakeskuksella on oikeus muuttaa yksipuolisesti käyttöehtoja ja laitteistovaatimuksia.

Käyttäjätiedot

Käyttäjän Arekin eKVH-hallintamenettelyn kautta saatavat henkilötiedot kerätään Työeläkelakipalvelun käyttäjärekisteriin. Rekisterin tietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle.

Riitojen ratkaiseminen

Palvelun käyttöä koskevat erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan osapuolten välisin neuvotteluin. Jos erimielisyyttä ei neuvotteluissa saada ratkaistua, riita ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa ja tekijänoikeusasiat markkinaoikeudessa noudattaen Suomen lainsäädäntöä.

Saavutettavuusseloste

Tätä sivustoa koskee laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, jossa edellytetään, että julkisten verkkopalvelujen on oltava saavutettavia. Tämä saavutettavuusseloste koskee Telp.fi-sivustoa ja se on laadittu 23.9.2020. Saavutettavuusselostetta on päivitetty 24.9.2020.

Palvelun saavutettavuuden on arvioinut ulkopuolinen asiantuntijaorganisaatio.

Verkkosivuston saavutettavuuden tila

Tämä verkkosivusto täyttää saavutettavuusvaatimukset osittain.

Ei saavutettava sisältö

Tämä verkkosivusto ei ole vielä seuraavilta osin vaatimusten mukainen:

 • (WCAG 1.3.1) Sisältöelementtien keskinäiset suhteet eivät kaikilta osin vastaa vaatimuksia. Esim. toisilleen alisteisia otsikoita on esitetty samalla tai isommalla otsikkotasolla.
 • (WCAG 1.3.1, 3.3.2, 4.1.2) Osassa lomake-elementtejä nimilappuja ei ole ohjelmallisesti yhdistetty elementteihin.
 • (WCAG 1.1.1) Visaalisten elementtien tekstivastineissa on puutteita. Esim. Logo, Haku-painiket, Koti-painike.
 • (WCAG 2.2.1) Istunnon voimassaolon aikarajaa ei voi poistaa, säätää tai jatkaa.
 • (WCAG 1.3.1, 2.4.4) Lukkokuvakkeita tai ulkoiselle sivustolle vieviä kuvakkeita ei lueta ruudunlukijalle lainkaan. Sivuilla on joissain kohdin käytetty tekstielementtien väliin tyhjän tilan tekemiseen rivinvaihdolla.
 • (WCAG 2.4.4) Sivustolla on linkkejä ja kuvakkeita, joilla ei ole tekstivastineita tai kaikkien linkkien tarkoitus ei selviä pelkästä linkkitekstistä. Kaikissa toimisto-ohjelmatiedostojen avauslinkeistä ei selviä tiedostomuoto.
 • (WCAG 3.2.4) Käyttöliittymäelementit eivät ole yhdenmukaisia kaikilta osin. Esim. etusivulla on käytetty oikealle osoittavia nuolia merkitsemään linkkejä, mutta sanastossa niitä käytetään merkkaamaan haitarielementtejä.
 • (WCAG 1.3.1) Suosikit-listauksessa Toiminnot-sarakkeen otsikko ei kata kaikkia taulukon sarakkeita.
 • (WCAG 2.4.6, 1.3.1) Sisältösuodatuksen kalenterikontrollin kuukaudet on lueteltu lyhennetyssä muodossa ja Vuosi-pudotusvalikkoa ei ole yhdistetty nimilappuun. Suosikki-painike ei kuvaa selvästi, että painikkeesta kohde voidaan lisätä suosikiksi tai poistaa suosikeista.
 • (WCAG 4.1.1) Jotkin otsikot esim. navigaatiossa on muotoiltu ohjelmallisesti, jolloin ruudunlukija lukee tekstin kahdessa eri osassa.
 • (WCAG 1.3.2) Sivuston elementtien lukemisjärjestys on joissain kohdin epälooginen käytön kannalta. Esim. kalenterikontrollin elementit ja hakuehdotukset. Osaan sisältöä ei pääse ruudunlukijalla lainkaan. Esim. toimintojen avautuvien ikkunoiden sulku.
 • (WCAG 2.1.1) Kaikkiin elementteihin ei pääse navigoimaan pelkkää näppäimistöä käyttäen. Esim. kaikki linkit, joissa on lukon kuvake, asiakirjan suodatusvaihtoehdot, sivunavigaation sisältösivut.
 • (WCAG 2.4.3) Kohdistusjärjestys näppäimistöllä navigoidessa on osittain puutteellinen.
 • (WCAG 2.4.7) Kaikilla elementeillä ei ole näkyvää näppäimistön kohdistusindikaattoria.
 • (WCAG 2.1.2) Kerrointaulukkohaun tulokset listautuvat ilman sivutusta. Jos hakutuloksia on paljon, niiden läpikäyminen näppäimistöllä saattaa kestää hyvin kauan.
 • (WCAG 1.4.13) Sisältöjä, jotka ilmestyvät osoittimen tai näppäimistökohdistuksen siirtyessä elementtiin, peittävät muuta sisältöä eikä niitä saa suljettua Esc-painikkeella. Esim. sisältösivujen haku- ja suodatinvalikot.
 • (WCAG 3.3.1) Jos asiakirjan palautelomakkeen palautekentän jättää tyhjäksi, siitä ei anneta saavutettavaa virheilmoitusta.
 • (WCAG 4.1.3) Tilaviesteissä on puutteita. Esim. lomakkeen lähettämisen onnistumisesta kertovaa viestiä ei lueta ruudunlukijalla automaattisesti. Ruudunlukijalle ei kerrota, mitä Suosikit-sivun Ylös- ja Alas-linkkien painaminen tekee.
 • (WCAG 1.3.3) Ohjeet ovat osin puutteellisia. Esim. Kysy asiantuntijalta -lomakkeen pakollisia kenttiä ei ole merkitty pakollisiksi.
 • (WCAG 1.4.3, 1.4.11) Tekstin ja taustan välisissä kontrasteissa sekä käyttöliittymäkomponenttien ja graafisten elementtien kontrasteissa on puutteita. Esim. logo, etusivun oranssit kuvakkeet ja sivunavigaation oranssit kuvakkeet.
 • (WCAG 1.4.4) Osa visuaalisista elementeistä ei skaalaudu siististi, kun vain tekstiä suurennetaan 200 prosenttia normaalia isommaksi. Esim. päänavigaation otsikot ryhmittyvät toistensa päälle.
 • (WCAG 1.4.10) Sivusto ei skaalaudu kaikilta osin siististi ilman kahden suunnan vieritystä 400 prosenttiin asti.
 • (WCAG 4.1.1) Matemaattisten kaavojen näkyvyys ja luku ruudunlukijalla on vaihtelevaa eri selainten välillä.
 • (WCAG 4.1.1, 1.3.2, 3.2.2) Kerrointaulukkohaun seuraavat elementit ilmestyvät vasta, kun valinta on tehty edellisessä kohdassa. Tämä voi aiheuttaa ruudunlukijalla ongelmia, jos kohdistin on jo siirtynyt hakupainikkeeseen.

Työeläkelakipalvelu uudistetaan kokonaan uudelle tekniselle alustalle vuosien 2021-2022 aikana, jolloin saavutettavuuspuutteet korjataan.

Palaute ja yhteystiedot

Huomasitko saavutettavuuspuutteen sivustollamme tai tarvitsetko etujesi, oikeuksiesi tai velvollisuuksiesi selvittämiseksi tai toteuttamiseksi palvelusta sellaista sisältöä, joka ei täytä saavutettavuusvaatimuksia? Ilmoita siitä meille. Vastaamme sinulle 14 päivän kuluessa.

Anna saavutettavuuspalautetta verkkolomakkeella.

Sähköpostiosoite palautteen antamiseksi:
saavutettavuuspalaute(at)etk.fi

Ilmoitus valvontaviranomaiselle

Jos et ole tyytyväinen meiltä saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen valvontaviranomaiselle eli Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Viraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot:

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
puhelinnumero (vaihde) 0295 016 000

Vastaava toimittaja

Vastaava toimittaja on Maijaliisa Takanen.